Call us : 043-678-6789

Quy định sử dụng

Sau đây là quy định tham gia và quy định sử dụng tại website Thị trường xây dựng http://thitruongxaydung.com, khi các bạn tham gia và sử dụng các chức năng, thông tin trên website này có nghĩa là bạn đồng ý với các quy định sử dụng, quy định tham gia dưới đây:

Ở đây, Thị trường xây dựng, http://thitruongxaydung.com, Website, website thị trường xây dựng đều là từ mô tả chung cho website Thi trường xây dựng, các từ có ý nghĩa như nhau nhưng được sử dụng tùy ngữ cảnh.

…Các quy định sử dụng và quy định tham gia thành viên của website Thị trường xây dựng như sau:

Người dùng (hay gọi là thành viên) tham gia, sử dụng website Thị trường xây dựng phải tuyệt đối chấp hành và tuân theo quy định của Pháp Luật Việt Nam. Không được sử dụng website Thị trường xây dựng cho các hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam dưới bất cứ hình thức nào. Thành viên phải tự chịu trách nhiệm trước Pháp luật mọi hành động, vấn đề của mình khi tham gia và sử dụng website Thị trường xây dựng, Chúng tôi (đơn vị phát triển website Thị trường xây dựng) miễn liên quan trong mọi trường hợp.

Các quy định trên có thể được điều chỉnh bất cứ lúc nào tùy thuộc quy định của cơ quan quản lý cũng như chính sách phát triển của website Thị trường xây dựng và có hiệu lực ngay lập tức, và được hiểu là người dùng và người quy cập website đồng ý ngay lập tức với các thay đổi trên mà không cần báo trước.

Chúng tôi luôn có gắng mang lại cho bạn hiệu qủa kinh doanh tốt nhất khi tham gia website Thị trường xây dựng. Vậy hãy tham gia Thị trường xây dựng với một tinh thần thiện chí, tích cực xây dựng một cộng đồng tốt.

Chúc bạn may mắn và thành công!

Copyright @ Thitruongxaydung.com